plyn 190 190

TOPENÍ PLYNEM

Použití pro samostatné i společné komíny, pro všechny plynové i olejové kotle.

 

Materiál FuranFlex® lze použít pro komíny od kotlů s přirozeným tahem, s uzavřenou komorou (Turbo kotle) i kondenzační kotle. Zkopírují jakýkoli tvar komínů, jejich zalomení, úhyby i změny průřezu. Vložka je vhodná i pro společné komíny!

Vložka FuranFlex® může být instalována jako samostatný komín, v případě, že je jeden komín použitý pro jeden kotel (obvyklý případ) nebo jako společný komín, jestliže je několik kotlů vyvedeno do jednoho komínu.

Používá se pro všechny typy kotlů a pro komíny všech velikostí a tvarů. Jeho pevnostní vlastnosti umožňují použití materiálu pro stavbu volně stojících komínů.

http://furanflex.com/images/uploads/3-1-1.jpg

 

Technická data

Certifikovaná provozní teplota (liší se podle země)    

200 – 350°C

EU klasifikace (ETA-12/0346)

T200 P1 W 2 OXX

Požární klasifikace

B s1 d0

30 min odolnost vůči žáru

500°C

Palivo

plyn / olej

Průměr

60 - 1200 mm

Délka

3 - 80 m

Max. úhel deklinace (úhybu)

30°

Tloušťka stěny

2,5 mm

Hustota

1,7 g/cm3

Napětí v tahu

150 N/mm2

Odolnost vůči korozi

3 - 12 pH

Odolnost vůči chladu

-50°C

Tepelná vodivost

0,27 W/m.K

Tepelná roztažnost

24.10-6 m/m.K

Zdraví a příroda

Certifikováno také pro ventilaci

 

Certifikace - FURANFLEX


FuranFlex obdržel nutné povolení pro aplikaci jako komínová vložka pro odvod spalin v Maďarsku již v roce 1996. Stejné povolení následovalo v roce 2000 ve Švédsku. FuranFlex byla první kompozitní komínová vložka, která obdržela CE kvalifikaci v roce 2013 a UL označení v roce 2014. V mnoha zemích má FuranFlex i národní povolení.


Záruční podmínky - FURANFLEX


Kompozitor Kft. (dále uvedený jako výrobce) poskytuje 25 letou garanci na komínové vložky FuranFlex.


Záruční podmínky:


• Instalace dle podmínek ETA (povolení č.: 12/0346) při splnění místních stavebních a konstrukčních průmyslových nařízení.
• Dodavatel (Instalační firma) musí mít certifikát vystavený výrobcem, potvrzující jeho znalosti a kompetentnost týkající se technologie FuranFlex.
• Instalace vložky FuranFlex byla provedena technickým vybavením schváleným výrobcem.
• Existence Záručního listu vystaveného výrobcem.
• Předložení Revizní zprávy a Zprávy o čištění a kontrole spalinové cesty dle národních předpisů.
• Vyplnění a zaslání výrobci Reklamačního protokolu instalační firmou, která zajišťovala instalaci vložky.


Garance pozbývá platnosti, jestliže:
• Dojde k výměně nebo neodborné manipulaci se spotřebičem bez vědomí a povolení instalační firmy.
• Nebyly prováděny zákonné kontroly a údržba spotřebiče a spalinové cesty.


Záruka se vztahuje pouze na opravy vložky, nevztahuje se na jakékoliv přímé nebo nepřímé škody.


KOMÍNY - topení plyn
FuranFlex®

KOMÍNY - topení dřevo
FuranFlex® RWV

DEŠŤOVÉ SVODY
RainFlex®

VZDUCHOTECHNIKA
VentilFlex® a VentilFlex® RKV

Kdo jsme

Firma MOPECO s.r.o. je výhradním dovozcem a distributorem technologie a vložek FuranFlex® společnosti KOMPOZITOR Ltd. Hungary pro Českou republiku.
Provádíme opravy komínů, dešťových svodů a vzduchotechniky technologií FuranFlex® v České republice.

Kontakt