dest 190 190

DEŠŤOVÉ SVODY

Pro svislé dešťové svody s vynikající odolností proti vodě s flexibilností průměru.

 

Svislé dešťové svody jsou pro vložky FuranFlex® maličkostí - nájemníci ani nepoznají, že se něco děje.
Budeme na střeše a pak ve sklepě při napojení na dešťový kanál.
A svod je opraven během jedno dne !
 
Dešťový svod - uzávěra vložky při instalaciTechnologie FuranFlex® při opravě dešťového svodu využívá kompozitní vložku vyráběnou na míru, zasunutou do stávajícího dešťového svodu, bez nutnosti jeho vybourání.
Vložka FuranFlex® Rain je ideálním řešením oprav vnitřních vertikálních dešťových svodů.

V budovách s plochou střechou se používají pro odvod dešťové vody vertikální svodné trubky, které jsou podle typu výstavby vyrobeny z litiny, betonu, osinkového (azbestového) cementu, popř. z novoduru či různého plastu. Všechny svody se postupem času naruší nebo dojde k jejich poškození působením koroze, stárnutím materiálu či pohybu budov atp.
Ve většině případů oprav nebo rekonstrukcí dešťových svodů je nutné zajistit přístup do bytů, provést demontáž a zpětnou montáž, ev. vybourání, stěn sousedících s těmito rourami a následné další práce.
 
 pebu ds spodek lit ph 175
Při využití technologie FuranFlex® je nutný pouze přístup na střechu a k místu napojení dešťového svodu na vodorovnou kanalizaci.
Zpravidla není nutné vstupovat do bytů, protože nedochází k žádnému rozebírání či bourání stěn v bytech.
 
Materiál FuranFlex® Rain nelze použít jako horizontální potrubí, protože má omezenou odolnost proti oděru.
Dešťová voda stékající ze střechy vložkou dolů, sice může obsahovat písek nebo štěrk, ale ten neodírá stěny vložky při vertikálním pohybu. Má ovšem abrazivní účinek v ohybech nebo horizontálních sekcích potrubí, proto napojení a veškeré zakřivené části vedení ve spodní části dešťového svodu, musí být odolné proti oděru a otěru.
Při vložkování dešťového svodu se zpravidla současně provádí i výměna spodní části svodného potrubí a čistícího kusu, které bývají většinou z litiny, a mnohdy je nejde nedestruktivně otevřít, za materiály s odolností proti oděru a otěru - zpravidla za KG nebo HT trubky, podle průměru stávajícího potrubí.
 
 
Střešní vpusť - tzv. guľa
 
Pro správnou funkčnost dešťových svodů je také důležitou podmínkou dokonalé provedení vstupní části do dešťového svodu na střeše, tzv. guly.
Vstup do potrubí musí být na střeše dokonale utěsněný, aby se voda nedostávala pod povrch střešní krytiny.
Je důležité zajistit profesionální uzavření střešní vpusti a její utěsnění, aby nedošlo k zatékání vody do střešní konstrukce.
 
 
 
 
 
 
 

Technická data - RainFlex

30 min odolnost vůči tlaku

5 bar

Požární klasifikace

B s1 d0

30 min odolnost vůči žáru

500°C

Průměr

60 - 1200 mm

Délka

3 - 80 m

Tloušťka stěny

2,5 mm

Hustota

1,7 g/cm3

Napětí v tahu

150 N/mm2

Odolnost vůči korozi

3 - 12 pH

Odolnost vůči chladu

-50°C

Tepelná vodivost

0,27 W/m.K

Tepelná roztažnost

24.10-6 m/m.K

Zdraví a příroda

Certifikováno také pro ventilaci

 

Certifikace - RAINFLEX

Opravy a rekonstrukce dešťových svodů vložkováním nepodléhá certifikaci.

Prohlášení o vlastnostech vydané výrobcem garantuje dodržování a kvalitu výrobku.


KOMÍNY - topení plyn
FuranFlex®

KOMÍNY - topení dřevo
FuranFlex® RWV

DEŠŤOVÉ SVODY
RainFlex®

VZDUCHOTECHNIKA
VentilFlex® a VentilFlex® RKV

Kdo jsme

Firma MOPECO s.r.o. je výhradním dovozcem a distributorem technologie a vložek FuranFlex® společnosti KOMPOZITOR Ltd. Hungary pro Českou republiku.
Provádíme opravy komínů, dešťových svodů a vzduchotechniky technologií FuranFlex® v České republice.

Kontakt