ohen 190 190

TOPENÍ DŘEVEM

Kompozitní komínová vložka s vynikající tepelnou odolností a odolností proti plameni.

 
Vložky FuranFlex® lze používat na komíny pro tuhá paliva jako je dřevo, dřevěné brikety, peletky atp. s max. teplotou spalin do 450°C.
Zkopírují jakýkoli tvar komínů, jejich zalomení, úhyby i změny průřezu.
 

FFX tuha paliva krb 5 3Výhody technologie FuranFlex®

  • Vysoká životnost – garance těsnosti min. 10 let
  • Velikost komínu není omezením – průměr 60 - 1200 mm a délka až 80 m bez jediného spoje
  • Použitelná pro všechny typy kotlů (mimo spalování uhlí) a komínů
  • Možnost instalace do komínů libovolných průřezů - zachovává průřez - kruhový, obdélníkový, elipticky apod.
  • Bezproblémové vložkování uhýbaných i zalomených komínů bez bourání – vložka se plně přizpůsobí tvaru komína
  • Úsporný provoz a efektivní využití výkonu kotle díky hladkému povrchu a vhodnému tepelnému odporu – komín lépe táhne
  • Tepelná izolace je 4 krát vyšší než u ocelových – nerezových vložek /snižují se tepelné ztráty komínů a ohřev přilehlých stavebních konstrukcí i komínu/
  • Možnost opětovného převložkování komína – není nutné odstraňovat jakoukoliv starou netěsnící vložku
  • Čistá instalace – není nutné stávající komín vybourávat ani frézovat
  • Jediná možnost pro převložkování stávajících nerezových vložek bez bourání

 

Pomocí technologie FuranFlex® může být komín vyvložkování během několika hodin!
Do komínu je spuštěna vložka, nafouknuta horkým vzduchem, poté tlakovou párou a po vytvrzení je v několika jednoduchých krocích celý proces dokončen.

 

Technické parametry - FURANFLEX RWV:

 

Certifikovaná provozní teplota (liší se podle země)    

450°C

EN 1443

T450 N1 D 3 G

Požární klasifikace

A2 s1 d0

30 min odolnost vůči žáru

1000°C

Palivo

Dřevo / pelety

Průměr

100 - 1200 mm

Délka

3 - 80 m

Max. úhel deklinace (úhybu)

30°

Tloušťka stěny

4,5 mm

Hustota

1,9 g/cm3

Napětí v tahu

145 N/mm2

Odolnost vůči korozi

3 - 10 pH

Odolnost vůči chladu

-50°C

 
 
 
Certifikace - FURANFLEX RWV

FuranFlex RWV obdržel národní povolení v mnoha zemích Evropy. Česká legislativa umožňuje přebírat certifikáty z jiných zemí EU.

Záruční podmínky - FURANFLEX RWV

Kompozitor Kft. (dále uvedený jako výrobce) poskytuje 10 letou garanci na komínové vložky FuranFlex RWV.

• Instalace dle podmínek ETA (povolení č.: 12/0346) při splnění místních stavebních a konstrukčních průmyslových nařízení.
• Dodavatel (Instalační firma) musí mít certifikát vystavený výrobcem, potvrzující jeho znalosti a kompetentnost týkající se technologie FuranFlex.
• Instalace vložky FuranFlex byla provedena technickým vybavením schváleným výrobcem.
• Existence Záručního listu vystaveného výrobcem.
• Předložení Revizní zprávy a Zprávy o čištění a kontrole spalinové cesty dle národních předpisů.
• Vyplnění a zaslání výrobci Reklamačního protokolu instalační firmou, která zajišťovala instalaci vložky.

Garance pozbývá platnosti, jestliže:
• Dojde k výměně nebo neodborné manipulaci se spotřebičem bez vědomí a povolení instalační firmy.
• Nebyly prováděny zákonné kontroly a údržba spotřebiče a spalinové cesty.

Záruka se vztahuje pouze na opravy vložky, nevztahuje se na jakékoliv přímé nebo nepřímé škody.
 

KOMÍNY - topení plyn
FuranFlex®

KOMÍNY - topení dřevo
FuranFlex® RWV

DEŠŤOVÉ SVODY
RainFlex®

VZDUCHOTECHNIKA
VentilFlex® a VentilFlex® RKV

Kdo jsme

Firma MOPECO s.r.o. je výhradním dovozcem a distributorem technologie a vložek FuranFlex® společnosti KOMPOZITOR Ltd. Hungary pro Českou republiku.
Provádíme opravy komínů, dešťových svodů a vzduchotechniky technologií FuranFlex® v České republice.

Kontakt